Kích hoạt bảo hành

Kích hoạt bảo hành

Dành cho đại lý để kích hoạt bảo hành cho sản phẩm.

Tra cứu bảo hành

Tra cứu bảo hành

Dành cho khách hàng để tra cứu trạng thái bảo hành với số điện thoại hoặc mã phiếu sửa.

Trạm bảo hành

Trạm bảo hành

Các đối tác cung cấp dịch vụ ký hợp đồng bảo hành với công ty tại các địa phương có chức năng thu thập và xử lý sự cố

Tin tức

Tin tức

Cung cấp tin tức về sản phẩm và dịch vụ của FujiAire.

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Dành cho khách hàng, kĩ thuật viên để xem hướng dẫn sử dụng, lắp đặt.

Liên hệ

Liên hệ

Dành cho khách hàng có thể liên hệ với FujiAire để gửi yêu cầu và trợ giúp.

Thông báo thay đổi số hotline bảo hành FUJIAIRE MALAYSIA